Terrarium / Paludarium / Riparium


Een terrarium is een kunstmatige leefomgeving die alleen een land gedeelte heeft.


Een Paludarium is een kunstmatige leefomgeving die zowel een land- als een watergedeelte heeft.


Een Riparium is een nagebootste oever, daarom ook de naam Ripa-rium, want Ripa betekend oever.

Riparium

Dieren
Salamanders
Kreeften, scharenridders in gevaar

Planten